G.06 Comunicació i sensibilització social del projecte “Girona Regió Sensible a l’Aigua”

S’inicien els treballs de disseny gràfic i de producció audiovisual del projecte de comunicació PECT AIGUA

La Fundació Mar s’integra en el “PECT Aigua” amb l’objectiu de comunicar i sensibilitzar a la societat en general dels valors i missió del projecte Girona, regió sensible a l’aigua en el marc territorial del riu Ter i l’entorn litoral de la província de Girona. Per assolir-ho, defineix sota  els seu criteri i experiència, i acompanyats de la mà dels experts en comunicació de l’empresa Exit Design, un conjunt d’accions estratègiques encaminades a assolir les fites de l’operació en temes de comunicació que s’han centrat inicialment en definir l’estil comunicatiu i la imatge del projecte, després crear la pàgina WEB del projecte a partir de la qual es comunica que és i que farà, informant al públic objectiu dels continguts i evolució de cada operació vinculada al projecte. Aquesta operació també contempla la realització del material videogràfic i fotogràfic per explicar el projecte en totes les seves arestes d’una forma comunicativa, clara, entenedora i pedagògica. Elaborat tot aquest material de comunicació i tenint la WEB ja operativa (www.somriu.net), els següents passos d’aquesta operació de comunicació son primer gestionar els continguts del Web de manera dinàmica i permanent, segon; utilitzar les Xarxes Socials com Instagram, facebook o Youtube per informar de l’evolució del projecte, de l’estat de les operacions i també dels resultats obtinguts al llarg del seu desenvolupament.

 

Finalment, a partir del tercer trimestre d’enguany es posarà en marxa el pla de sensibilització i informació sobre els continguts del projecte que anirà dirigit a tots els col·lectius socials i agents territorials més directament dependents de l’aigua del Ter, del seu entorn ecològic i del seu paisatge, com son la població resident, el turisme, el sector agrícola i, entre d’altres, els sectors productius que indirectament utilitzen l’entorn del riu.