G.01 Control ecològic de les aigües superficials amb sistemes innovadors de correcció i adaptació

El Ter: un ecosistema fluvial complex i dinàmic

El que fa al riu un sistema natural especial i diferent, és que al riu hi ha una aportació energètica especialment important: l’energia de l’aigua en moviment. Al riu es mou tot el que hi ha dins de l’aigua, tot està sotmès a la capacitat d’arrossegament d’aquest flux d’aigua, que va riu avall desplaçant nutrients, gasos, sediments i éssers vius.

Aquesta aportació energètica fa possible que els hàbitats canviïn d’una temporada a la següent, que els components que formen l’espai en què viuen els éssers vius també canviïn i que els éssers vius desenvolupin estratègies especials per sobreposar-se a les forces d’arrossegament o es deixin arrossegar quan els convingui i reprenguin les seves posicions quan les condicions siguin més favorables.

El Ter, el fluir de l’aigua, especialment fort i potent en determinades èpoques de l’any (primavera i tardor) i més controlat en altres (estiu i hivern), fan que aquest riu sigui el que és: una massa d’aigua canviant i en moviment. El riu Ter i els ecosistemes terrestres que conformen la seva conca mantenen nombroses interrelacions, especialment, la vegetació de ribera que estabilitza les ribes de la llera i contribueix amb materials llenyosos i residus vegetals a la matèria orgànica del riu, també controla l’entrada de llum i entre d’altres l’arribada de matèria orgànica i nutrients a la llera.

Únicament a través d’un coneixement precís i monitorització del metabolisme del riu Ter, que és l’objectiu principal d’aquesta operació del PECT Aigua, podem valorar correctament els impactes sobre el riu originats per les activitats humanes (regulació de cabals, canalitzacions, contaminació de les aigües, etc.) i plantejar mesures correctores i de gestió adaptativa per mitigar aquests efectes. Dins d’aquest processos d’estudi del riu Ter es també voluntat del projecte potenciar i consolidar noves iniciatives que permetin recuperar els ecosistemes fluvials del manera global i integrada a la zona de Girona i en el marc de la futura reserva de la Biosfera de la Costa Brava. Es evident que amb la conservació de la qualitat natural i biològica d’aquests ecosistemes podrem mantenir els entorns fluvials amb bones condicions per seguir obtenint els serveis ecosistèmics que son essencials pel nostre desenvolupament i que conformen el paisatge litoral que ha forjat la nostra cultura i forma de viure.